http://www.programpity.com/
program pity program pity

Program do rozliczania
PIT-ów rocznych

obsługuje e-Deklaracje
wyślij e-PIT za 2015 rok
bez wychodzenia z domu

Odpisy i ulgi

W polskim prawie podatkowym przewidziano wiele ulg, z których korzystać mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne. Pozwala to na zatrzymanie w kieszeni, bądź zainwestowanie w rozwój firmy często bardzo znaczących sum pieniędzy, które w przeciwnym wypadku trafiłyby do państwowej kasy.

Mianem ulg podatkowych określa się wszelkiego typu zwolnienia, obniżki, odliczenia, bądź zmniejszenia odnoszące się do podstawy opodatkowania lub jego wysokości.

Obowiązujące w Polsce prawo dzieli ulgi podatkowe na:

  • obniżki wynikające z poniesionych kosztów
  • zwolnienia z tytułu rehabilitacji, bądź zaspokajania potrzeb związanych z mieszkaniem,
  • odliczenia posiadające charakter rodzinny albo stymulacyjny.


Reguły, wedle których stosuje się ulgi podatkowe, w sposób szczegółowy reguluje ustawa z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 j.t. z późn. zm.).

Z powyższej ustawy wynika między innymi, iż organ podatkowy na wniosek podatnika może dodatkowo:

  • Częściowo lub w całości umorzyć zaległości podatkowe, odsetki albo opłatę prolongacyjna.
  • Odroczyć termin płatności podatku i/lub rozłożyć spłatę zobowiązań podatkowych na raty.
  • Odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę zaległych zobowiązań podatkowych i wynikających z nich odsetek


Warto wnikliwie zapoznać się z przysługującymi Państwu ulgami podatkowymi. Dzięki temu zyskacie możliwość bardziej świadomego i maksymalnie korzystnego rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

Poleć znajomym:

Opinie użytkowników: