http://www.programpity.com/
program pity program pity

Program do rozliczania
PIT-ów rocznych

obsługuje e-Deklaracje
wyślij e-PIT za 2015 rok
bez wychodzenia z domu

1%

Kto może przekazać 1% podatku ?

 1. podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych
 2. podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 3. podatnicy korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku
 4. emeryt
 5. podatnik, którego rozlicza pracodawca
 6. podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

1% podatku nie mogą przekazać osoby rozliczające się za pomocą PIT-16A (karta podatkowa) oraz PIT-19A (osoby duchowne).

1 procent krok po kroku ...

 1. W końcowych rubrykach zeznania PIT (28, 36, 36L, 37, 38, 39) wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz jej nr KRS (10 cyfr)
  Obok wpisujemy kwotę 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

  Na przykład:

  podatek należny, wynikający z zeznania wyniósł 5.342,00 zł. Podatnik może wskazać kwotę 1% (5.342,00 zł / 100) czyli 53,42 zł, w zaokrągleniu 53,40 zł. Kwota ta zostanie przekazana na rachunek bankowy organizacji.
 2. 1% podatku nie musisz samodzielnie wpłacić na konto OPP, więc nie ponosisz żadnych kosztów. Zrobi to za Ciebie Urząd Skarbowy. Pomagasz innym, nic przy tym nie tracąc, a okazane dobro procentuje później w programach pomocowych! Każda, nawet najmniejsza kwota stanowi ogromne wsparcie... Organizacje pożytku publicznego mogą wykorzystywać jeden procent jedynie na finansowanie swojej działalności społecznej, publikują sprawozdania finansowe oraz podlegają nadzorowi Ministerstwa Pracy, Sądu oraz Urzędu Skarbowego. Organizacje pożytku publicznego wykorzystują środki rzetelnie, oszczędnie i transparentnie, a Ty sam możesz sprawdzić jak robi to wybrana przez Ciebie OPP.

Baza sprawozdań organizacji pożytku publicznego: bopp.pozytek.gov.pl

Poleć znajomym:

Opinie użytkowników: